Wat moet u doen als uw dier overlijdt?

Er zijn verschillende mogelijkheden:
Begraven in eigen tuin: hiervoor neemt u eerst contact op met de milieudienst van de gemeente en vraagt u of het toegelaten is in eigen tuin te begraven. In sommige gemeenten is dit toegelaten, in andere niet, ook afhankelijk van de wijk waarin u woont. Anderzijds is het niet erg aangenaam dat u enkele jaren later om een of andere reden een put graaft en u per ongeluk op beenderen stoot van uw dier. Of wanneer u uw huis verhuurt of verkoopt en de nieuwe eigenaar of huurder ermee geconfronteerd wordt.

Laten begraven op een erkende dierenbegraafplaats: u kan adressen van dergelijke begraafplaatsen vinden in de Gouden Gids. Dit is de duurste oplossing en prijzen zijn zeer variërend.

Individuele crematie: Hiervoor kan u bij ons terecht. Wij werken met veel dierenartsen samen zodat u uw dier eventueel bij hen kan achterlaten. Wij nemen daarna alle zorgen over. De asse of urne kan na crematie worden teruggebracht bij uw dierenarts zodat u het daar kan afhalen wanneer het u past.  
U kan, op afspraak, ook aanwezig zijn tijdens de crematie.
Vanzelfsprekend kunnen wij uw dier ook bij u thuis ophalen of kan u het naar ons toe brengen.
Voor prijzen en vervoer kan u ons steeds contacteren.

Collectieve crematie: Deze crematies voeren wij eveneens uit. Hierbij worden de dieren samen gecremeerd. Door deze continue verbranding, daalt de kostprijs voor de eigenaars aanzienlijk.
Hierbij is het onmogelijk uw asse terug mee te nemen of de crematie bij te wonen. 
Wij kunnen uw dier ook bij u thuis of bij de dierenarts ophalen of kan u het naar ons toe brengen.
Voor prijzen en vervoer kan u ons steeds contacteren.

****** Sinds 15 december 2019 kan u bij ons ook terecht voor de crematie van uw NEERHOFDIEREN ******

Vilbeluik: Hier worden alle dieren massaal verwerkt. De meeste dieren komen hier terecht en vaak wordt verkeerdelijk, zelfs door dierenartsen, gedacht dat dieren hier verbrand worden. Er gebeuren allerlei chemische processen die maken dat het dier herbruikt kan worden voor andere doeleinden. Finaal zijn dit diermeel en vet. Deze beide bestanddelen worden enerzijds gebruikt als brandstof voor bedrijven zoals de cementindustrie en anderzijds voor verwarmingssystemen. Deze bedrijven zijn meestal om hygiënische redenen niet toegankelijk voor het publiek en moeten de dieren bijgevolg door een vervoerder aangebracht worden. De prijzen voor deze verwerking zijn ongeveer gelijk aan die van collectieve crematies.

Buiten deze voorstelling kan u ook raad vragen aan uw dierenarts. Vraag hem/haar wat hij/zij het beste acht en vraag op voorhand naar de prijs. Contacteer ons indien die u niet redelijk lijkt.
In zulke pijnlijke omstandigheden is het moeilijk om een snelle, juiste beslissing te nemen en misschien kunnen wij u hierbij helpen.

Urnen en aandenken: Wij bieden u een ruim assortiment urnen en aandenken voor uw overleden dier. U kan links in het menu een keuze maken.